Lind Mari - Meny

Sponsor IFOR William hestehengere, kjøp din hos Tilhenger Spesialisten AS!

 

 

 

 

 

Lind Mari - Ambisjoner
Ambisjoner

3årsplan
Det skolefaglige målet for Lind Mari er å fullføre allmenn påbygg på Stend vgs med så gode karakterer som mulig i alle fag. Hennes idrettsfaglige mål er å få Pilot så stabil som mulig i høyere klasser (1.20m og 1.30m). Ved periodens slutt skal nivået tillate deltagelse og plasseringer i øvre halvdel på distrikts-, lands- og elitestevner, samt gode resultater ved deltakelse på internasjonale stevner. Ved endt periode er det et mål for Lind Mari å ha ridd store stevner som Kingsland Oslo Horseshow, AEG og Christmasshow i Danmark.

5årsplan
Målet i enden av de neste fem årene er å være klar for regelmessig deltagelse på internasjonale elitestevner. Dette krever jevnlig plasseringer nær toppen i høye klasser på de større stevnene i Norge og på enkeltstevner ellers i Norden.

Langsiktig mål
Lind Mari har et mål om å bli en så god rytter som hun overhodet kan. Dette fordrer at hun jobber jevnt og trutt med sin seksårs Pilot for å få ham skikket til å gå de store internasjonale stevnene. En drøm som nok de fleste seriøse ryttere har er å kunne få lov til å representere Norge internasjonalt. Dette er et langsiktig mål også for Lind Mari.